Izolační souvrství    
     
     
Číslo objektu Název objektu Plocha v m2
D1 022 Most u Mirošovic 1 400
D1 Most u Průhonic 480
D5 1205 Most v km 99,589 750
D5 1206 Most v km 100,444 480
D5 1207 Most v km 101,015 390
D5 1208 Most v km 102,20 480
D5 1209 Most v km 103,202 360
D5 1211 Most v km 107,088 850
D5 1216 Most v km 110,364 780
D5 1218 Most v km 112,302 1 200
D5 1219 Most v km 117,238 780
D5 1224 Most v km 87,565 340
D5 2213 Most v km 130,22 560
D5 2228 Most v km 141,25 890
D8 0802 C Most přes Vltavu 13 577
D8 0802 D Most přes Bak. potok 9 706
D5 1226 Most v km 108,122 2 700
D5 1227 Most v km 116,628 3 000
D1 017 Most v km 17 1 800
D1 015 Most v km 15 360
D1 013 Most v km 13 250
SO 2101 Most přes Plzeňskou ul. 3 500
D8 0804 b Most přes Ohři 36 000
D8 0804 a objekt TOM Most přes Modlu 1 700
D8 SO 243   240
D8 SO 211   145
  Most v Sušici 1 000
Praha – Černý most přivaděč na parkoviště 250
Praha – Černý most Chlumecká ul. 1200
D8 So 205 – 804a   620
D8 So 207 – 804a   580
So 214 Obchvat Chebu 714
So 214 objekt TOM Obchvat Loun 220
D8 803b So 206   630
D8 803b So 208   350
D8 803b So 209   370
D8 803b So 210   240