Ochranný nátěr  
železo-betonových mostů  
Číslo objektu Název objektu
D1 022 Most u Mirošovic
D1 Most u Průhonic
D5 1205 Most v km 99,589
D5 1206 Most v km 100,444
D5 1207 Most v km 101,015
D5 1208 Most v km 102,20
D5 1209 Most v km 103,202
D5 1211 Most v km 107,088
D5 1213 Most v km 107,088
D5 1218 Most v km 112,302
D5 1219 Most v km 117,238
D5 1224 Most v km 87,565
D8 0802 C Most přes Vltavu
D8 0802 D Most přes Bak. potok
D8 O8O4 b So 203 Most přes Ohři
D8 O8O4 b So 205  
D8 O8O4 b So 207  
D8 O8O4 b So 209  
D8 O8O4 b So 210