Sanace betonu + průmyslové podlahy    
     
     
Objekt Specifikace Spotřeba
A 11 So O6 Sanace 2100 m2 Brandenburské ŘD 18t
A11 So 14 Sanace 80 m2 Brandenburské ŘD 1,8t
A10 So 62 Oprava říms – Karl Schaffer, Ibbenburen 2,2t
A11 So 31 Oprava říms a opěr, Eberswalder GmBH 3,1t
A11 So 33 Sanace 290 m2 BAU-Union 4,9t
Stavba 40214 Sanace 350 m2 Freienhufen - 2,0t
D5 1227 Most v km 116,628-sanace mostovky 2,7t
D5 1215 most přes Radbuzu – sanace zárodku 3,4t
D8 0804b most přes Ohři – sanace mostovky 3,8t
Hala PSP průmyslová podlaha - Bohdalec 480 m2
Vrátnice průmyslová podlaha Pepsi-Cola Hloubětín 70 m2
Mrazírna průmyslová podlaha + dilatace v Čakovicích 400 m2
    180 mb
Vápenka Loděnice průmyslová podlaha v expedičním skladu maltárny 1750 m2
Velkoobchod sklo a porcelán Sklad – Karlovarský porcelán Řepy 1050 m2